پیگیری گارانتی

آداپتور دزدگیر پارادوکس PA7

آداپتور دزدگیر پارادوکس PA7

 

ویژگی ها:

 

  • تولید 7.5 ولت در جریان حداکثر یک آمپر
  • شامل یکی از 5 انواع پریز برق : (ACPEU) اروپایی، (ACPAUS) استرالیایی،(ACPCH) چینی ،(ACPUK) انگلیسی،(ACPUL) آمریکای شمالی 
  • طول سیم: 182.9 سانتیمتر (6 فوت)
آداپتور دزدگیر پارادوکس PA7
آداپتور دزدگیر پارادوکس PA7
آداپتور دزدگیر پارادوکس PA7
آداپتور دزدگیر پارادوکس PA7

تولید 7.5 ولت در جریان حداکثر یک آمپر، شامل یکی از 5 انواع پریز برق : (ACPEU) اروپایی، (ACPAUS) استرالیایی،(ACPCH) چینی ،(ACPUK) انگلیسی،(ACPUL) آمریکای شمالی، طول سیم: 182.9 سانتیمتر (6 فوت)